Fakta och förkortningar – Om dagliljor.

 

Har du, som jag, börjat intressera dig för dagliljor är det bra att känna till en del fakta och förkortningar. Det blir också roligare att läsa alla förföriska sidor på Internet, delta i diskussioner på olika maillistor och läsa dagliljeböcker om man känner till lite om dagliljespråket.
Jag har följt Amerikanska dagliljesällskapet (AHS) definitioner. Alla fakta finns att läsa på deras hemsida
http://www.daylilies.org/, kommentarerna är mina egna funderingar.

 
 • Blomstängelns höjd, Height.
  Höjden anges ofta i inches (ibland i feet). Måttet är ett genomsnitt av plantans stänglar, mätt från marken till toppen av stängeln. Bladverkets höjd anges sällan.

 

 • Förgrening och antal knoppar, Branching and Budcount.
  Det här är en uppgift som ofta saknas i plantskolornas kataloger men nästan alltid anges om man tittar hos hybridisörerna direkt. Här anges hur många förgreningar blomstängeln har samt hur många knoppar stängeln har i genomsnitt. (En del odlare anger minimum på sina egna sidor, förmodligen för att inte göra någon besviken, andra verkar snarare ange siffror närmare max).

 

 • Blomsäsong.
  Här anges när blomningen infaller. Mitten på blomsäsongen anges som Mid-season eller Peak bloom. Tidig eller sen blomning förhåller sig sedan till denna "höjdpunkt". Tidig blomning hos oss är alltså något helt annat än tidig blomning i tex. Florida. Blomsäsongen anges som:
EE - Extra Early.
Några få dagliljor som påbörjar sin blomning tidigare än 2-4 veckor före höjdpunkten.

E - Early.
Dagliljor som påbörjar sin blomning 2-4 veckor före "höjdpunkten".

EM - Early Midseason.
Dagliljor som påbörjar sin blomning 1-2 veckor före "höjdpunkten".

M - Midseason.
Dagliljor som påbörjar sin blomning mitt på säsongen, när flest kultivarer blommar.

ML - Late Midseason.
Dagliljor som påbörjar sin blomning 1-2 veckor efter "höjdpunkten".

L - Late.
Dagliljor som påbörjar sin blomning 2-4 veckor efter "höjdpunkten".

VL - Very Late.
Några få dagliljor som påbörjar sin blomning senare än 2-4 veckor efter "höjdpunkten".

De allra senast blommande kan ju vara vanskliga för oss, en dålig sommar kan frosten ta dem innan man sett första blomman.

 • Återblommande, Reblooming..
  Vissa dagliljor har mer än en blomcykel under en och samma säsong. Dessa kallas för Reblooming eller Recurrent. Vissa av dessa blommar tidigt, vilar och blommar sedan om. Andra har blomperioder som följer tätt efter varandra, ibland under flera månader. En daglilja som återblommar på en växtplats behöver inte nödvändigtvis göra det på en annan. Återblomning påverkas mycket av klimat och väderförhållanden.

 

 • Blomstorlek.
  Blomstorleken anges i inches och beskriver blommans diameter. Lättast är att tänka sig en cirkel vilken genom blomman skall kunna träs utan att nudda. Detta gäller så som blommar står i trädgården, blombladen skall alltså inte rätas ut om de kröker sig.
Blomman klassas som:
Miniature om den är mindre än 3 inches.
Small om den är från 3 upp till 4 ½ inches.
Large om den är från 4½ upp till 7 inches.
Extra-large om den är 7 inches eller större.
Hur man mäter spindeldagliljor (Spiders) tar jag upp längre ner.
 
 • Doft.

Dagliljor utan doft betecknas No fragrance (none).

Dagliljor med liten doft betecknas Fragrant (fr.)

Dagliljor med större doft betecknas Very fragrant (v. fr.)

 
 • Blomningstid på dygnet, Blooming habit.
  Dagliljor som blommar enbart vid dagsljus kallas Diurnal (diu.)
  Dagliljor som öppnas sen eftermiddag eller kväll, blommar hela natten och sluter sig följande morgon kallas
  Nocturnal (noc).
  Dagliljor som håller blomman öppen under minst 16 timmar kallas
  Extended (ext).
  Dessa återfinns bland både dag- och nattblommarna.


 • Bladverkets karaktär, växtsätt.
  Dessa beteckningar sätter myror i huvudet på både nybörjaren och den mera erfarne dagliljefantasten. Det finns inga absoluta gränser mellan grupperna, en och samma daglilja kan bete sig olika beroende på var den odlas.

  Evergreen (ev.) Dessa dagliljor behåller sitt bladverk hela året. I norr övervintrar de som en frusen klump med blekgrönt bladverk. Under milda perioder av vintern kan de åter börja växa.
Semi-evergreen (sev.) I områden med kallt klimat dör bladverket på dessa dagliljor tillbaka strax ovan mark. Lite grönt kan ses längst ner. Oftast börjar dessa inte växa igen förrän till våren.
 
Dormant (dor.) Vilande dagliljor förlorar helt sitt bladverk före eller strax efter frosten anlänt. De övervintrar som knoppar, oftast strax under jordytan. De börjar växa igen påföljande vår. I kontakter med sydliga odlare kan man få höra om dagliljor som har sin viloperiod på sommaren.

En automatisk följdfråga är ju hur det är med härdigheten? Generellt sätt är dormant att föredra i vårt klimat, men det är ingen absolut regel. Det finns dåligt härdiga dormants och mycket härdiga evergreens. Förmodligen bara för att vi skall få nåt att klura på ;) Försök ta reda på hur långt norrut den sort du ämnar köpa har odlats, Internet är ovärderligt här! Gå med i någon av dagliljegrupperna på YahooGroups, där kan du ställa frågor om härdighet till odlare med massor av erfarenhet.

Och så kommer vi till det som brukar frågas mest om: - Vad betyder Dip och Tet?

 • Ploiditet, Ploidity.
Diploider, Diploids (Dip) har två kromosomuppsättningar i var cell.
Tetraploider, Tetraploids (Tet) har fyra kromosomuppsättningar i var
cell.Vanligtvis kan man bara korsa diploider med diploider och
tetraploider med tetraploider, men det finns undantag även här. Den
som vill veta mer kan läsa på om unreduced gametes.
Det finns även några triploida dagliljor, t ex vår vanliga Hemerocallis
fulva ’Europa’.
 
 • Blomform
  Enkel, Single.
  I den här gruppen återfinns de flesta dagliljor, med två våningar kronblad, 3 tepaler och 3 sepaler.

 

Dubbel, Double.

Till den här gruppen räknas alla dagliljor som har fler än 6 kronblad.
Det finns två former av dubbla blommor: extra blomblad i mitten som ger ett pionlikt utseende eller blomblad i lager på lager så det ser ut som en blomma i en annan blomma. Alla dubbla dagliljor ger inte dubbla blommor hela tiden.

 

Polytepalous (poly), med extra kronblad.

En polytepal daglilja har mer än tre sepaler i den yttre kransen, och lika många tepaler i den inre. Ståndarna är lika många, men det finns bara en pistill. Antalet blad kan variera, från 4 och uppåt. De flesta sorter som får poly-blommor får det inte hela tiden.

 

  Spider (sp), spindel.
  En spindeldaglilja har långa kronblad. Proportionerna längd/vidd skall vara minst 4:1. Egenskapen kan variera i olika klimat.
  Unusual form eller UF.
  UF delas in i flera undergrupper. Dessa är:
  Pinched Crispate, kronbladen ser hopnupna ut.
  Twisted Crispate, kronbladen vrider sig.
  Quilled Crispate, kronbladen rullar sig till en tub.
  Cascading, kronbladen är bågformade bakåt, krullar sig ibland och når nedanför blombasen.
  Spatulate, skedformad, blombladen är bredare längre ut.
   
 • Färg

Self,kallas det när hela blomman har samma färg. Svalget och ståndarna kan ha annan färg.

  Blend, kallas det när blombladen skiftar i två färger, tex. rosa och violett. Petaler och sepaler har samma skiftning, svalg och ståndare kan ha annan färg.
  Polychrome, kallas det när blomman skiftar i många olika färger. Även här kan svalg och ståndare ha en annan färg.
  Bitone, kallas det när petaler och sepaler har samma färg men olika nyanser. Petalerna är mörkare än sepalerna. Om färgerna är tvärtom kallas det för Reverse Bitone.
  Bicolor, kallas det när petaler och sepaler har helt olika färger, tex. röd respektive gul. Sepalerna har den ljusare färgen. Är det tvärtom kallas det Reverse Bicolor.
   
 • Eyezone.
 • Området runt svalget på en daglilja har ibland en särskild färg. Detta kallas Eyezone. Olika sätt som detta "öga" kan tecknas på är:
  Band: ett band av mörkare färg på petalerna men inte på sepalerna.
  Eye: en zon av mörkare färg på både tepaler och sepaler.
  Halo: ett band/öga av annan färg på tepaler och/eller sepaler som är blek eller bara anas.
  Watermark: ett ljusare område i ögat, ser ut som om färgen blivit utspädd med vatten, därav namnet.
   
 • Edge eller Picotee
 • Om en daglilja har en kant av annan färg kallas den edged eller picoteed. Färgen på kanten kan vara samma som ögat eller en ytterligare färg. Det finns dagliljor med flerfärgade kanter.
   
 • Härkomst
En dagliljas härkomst anges med fröföräldern först. Pollenföräldern
anges som andra namn. Exempel:
(SHOCKWAVE X SUNNY MAGIC) Här har man bara angett en generation
tillbaka.
[(CHATEAU BLANC x PALE BLUSH) X Seedling] Här är den feminina
föräldern angiven två generationer tillbaka.
{PALE BLUSH X [KALI x (Seedling x POLLY MAYO)]} Här är
pollenföräldern angiven tre generationer tillbaka.
 

Enbart registrerade sorter får användas med namn. Alla andra betecknas Seedling, fröplanta.

 

Oftast anges även hybridisörens namn och året för registrering.

 

Orkade du läsa ända ner hit? Grattis!

 

Dagliljan.se © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

www.dagliljan.se